BCS Informatie:
U heeft de mogelijkheid om drie keer kostenloos deel te nemen aan de trainingen.
Er zijn shuttles en rackets aanwezig, U dient dus alleen zorg te dragen voor fatsoenlijke
kleding en zaalsportschoenen met een niet aflatende zool.
Mocht U besluiten om door te gaan met badminton kunt U een inschrijfformulier invullen op
de website
De contributie loopt van september tot september en kan in twee termijnen worden betaald,
De eerste termijn dient in de eerste week van het nieuwe seizoen gestort te zijn,
zo niet mag er niet aan de trainingen worden deelgenomen. De vervaldatum van de tweede
termijn is 1 januari.
Daar het bondsjaar van de NBB van Januari tot en met december loopt heeft tussentijdse
opzegging  geen restitutie van de contributie tot gevolg.
Bij aanmelding, voor januari van het volgend seizoen  word het complete contributie bedrag
gerekend.
Bij aanmelding na december geld een half jaar contributie.
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of via e mail te gebeuren bij het secretariaat.
Het seizoen loopt voor de maandag van 26 augustus t/m maandag 17 juli 2017
de woensdag begint op 28 augustus t/m woensdag 31 mei
Tussentijds wordt er alleen niet getraind als de sporthal gesloten is.
Contributie: per 1-8-2016
Inschrijfgeld Jeugd/senioren               5.00
Contributie jeugd tot 18 jaar              140.00
Contributie senioren                  175.00
Contributie bijdrage: Per speler            35.00 alleen voor comp spelers/sters
Ook rackets kunt U aanschaffen via de vereniging.
De trainers kunnen jullie hier over inlichten.