BCS Informatie:
U heeft de mogelijkheid om drie keer kostenloos deel te nemen aan de trainingen.
Er zijn shuttles en rackets aanwezig, U dient dus alleen zorg te dragen voor fatsoenlijke
kleding en zaalsportschoenen met een niet aflatende zool.
Mocht U besluiten om door te gaan met badminton kunt U een inschrijfformulier invullen op
de website
De contributie loopt van september tot september en kan in twee termijnen worden betaald,
De eerste termijn dient in de eerste week van het nieuwe seizoen gestort te zijn,
zo niet mag er niet aan de trainingen worden deelgenomen. De vervaldatum van de tweede
termijn is 1 januari.
Daar het bondsjaar van de NBB van Januari tot en met december loopt heeft tussentijdse
opzegging  geen restitutie van de contributie tot gevolg.
Bij aanmelding, voor januari van het volgend seizoen  word het complete contributie bedrag
gerekend.
Bij aanmelding na december geld een half jaar contributie.
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of via e mail te gebeuren bij het secretariaat.
Tussentijds wordt er alleen niet getraind als de sporthal gesloten is.
Contributie:
Inschrijfgeld Jeugd/senioren               5.00
Contributie jeugd tot 18 jaar              150.00
Contributie senioren                  180.00
Contributie bijdrage: Per speler            35.00 alleen voor comp spelers/sters senioren.